Kategórie
Oldskauti Skauti

Oslava 50.výročia založenia 4. oddielu skautov

V sobotu 23.2.2019 sa starší členovia a oldskauti stretli v skautskom dome aby si pripomenuli okrúhle výročie. Presne pred 50. rokmi vo februári 1969 sa konala prvá schôdzka nášho 4. oddielu skautov.

Úvodné symbolické zapálenie ohňa  a príhovor mal br. Vitko, ktorý si zaspomínal na začiatky nášho oddielu, ako ho oslovil br. Kalaba s ponukou aby oddiel viedol, ako prebiehali prvé schôdzky. Ako boli na prvom tábore na Chmelnici v Zlatovskej doline. Aký mali na schôdzkach program, čo sa naučili, aké hry hrávali. Potom spomenul aj smutné obdobie zákazu skautingu, ako museli odovzdať vedenie oddielov, aj všetok materiál, a ako sa ešte chvíľu stretávali tajne. S veľkým oduševnením sa rozrozprával o obnove skautingu v 1990 roku a ako sa všetci starší a bývalí členovia oddielu snažili pomôcť aby oddiel mohol znova ožiť a fungovať. Spomínal na prvé tábory po obnove skautingu, ktoré boli na jeho chate na Kubrici, ako sa skladali prvé sľuby v 90. rokoch. Všetky zážitky podložil dobovými materiálmi či už vo forme kroniky, zápisníka, fotografií, kópií rôznych dokumentov, oficiálnych listín a podobne.

Prezreli sme si výstavku historických materiálov a spoločne s bratmi oldskautmi spomínali na naše skautské začiatky a zážitky. Všetci zaslúžilí členovia oddielu dostali pamätný ďakovný list za svoju činnosť pre 4. oddiel skautov.

Brat Vitko opäť dokázal že je skvelým kronikárom a historikom. Keď mal všetky spomienky krásne zdokumentované a pripravenú prezentáciu. Dokázal zachovať a po dobu 50 rokov uschovávať historické materiály a dokumenty o vzniku nášho oddielu. Za túto jeho snahu mu patrí veľká vďaka.

Verím že náš 4. oddiel skautov bude naďalej žiť a vychovávať deti a mládež v duchu myšlienok zakladateľa skautského hnutia lorda Baden-Powella, tak ako sa mu to darilo po dobu 50. rokov od jeho vzniku. Som veľmi rád že som aj ja mohol byť a som  súčasťou tejto veľkej skautskej rodiny 4. oddielu skautov.

Mongol

Foto dokumentácia: br.  Sherlock a Tip-Tap

Kategórie
Oldskauti Zborové akcie

Najstarší člen zboru – br. Vitko oslávil 80-ku

Najstarší člen nášho zboru – br. Vitko oslávil okrúhle životné jubileum – 80 rokov. Pozrite si pár fotečiek a video z posedenia kde mu prišli zablahoželať skautskí bratia a sestry. Priateľská, rodinná atmosféra kde sa stretlo viacero generácii skautov a spoločne si zaspomínali na svoje skautské začiatky pri ktorých stál oslávenec – br. Vitko.

Kategórie
Písalo sa o nás

Zlatovskí skauti oslavovali

Článoček v INFO Trenčín o skautskej súťaži „O štít Zlatoviec“.

Skauti z mestskej časti Trenčín – Zlatovce si pripomenuli 35. výročie vzniku svojho oddielu na 2. ročníku skautskejsúťaže „O Štít Zlatoviec“. Na podujatie pozvali i neorganizované deti, rodičov a členov Klubu dôchodcov zo Zlatoviec. Súťažili včielky a vĺčatá, mladšie skautky a mladší skauti, ba zapojili sa aj skauti z Trenčianskej Teplej.
Začiatok súťaže mal tradičný skautský charakter, spojený s nástupom, hlásením a skautskou hymnou. Zaseknutá sekera do pňa stromu so zaklínacou formulkou slov „súťaž sa môže začať“ z úst poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Vladimíra Porubana sa súťaž začala. Celkom 17 dvojčlenných hliadok si overovalo svoje skautské vedomosti v poskytovaní prvej predlekárskej pomoci, šikovnosť orientácie v prírode a v uplatňovanie zručností pri táborení na šiestich stanovištiach. Skautských nováčikov a deti zo ZŠ Na dolinách čakala zábavná súťaž pod názvom „Tarzanov chodník“. Obe súťaže skončili úspešne a najlepší dostali vecné ceny. Ale prakticky boli úspešní všetci súťažiaci. Preto im organizátori podujatia odovzdali pamätné listy, kožené prívesky so znakom súťaže a drobné sladkosti. Záver patril tradičnému turistickému pohosteniu s dobrým gulášom a teplým čajom so zákuskami.

(I.Č.)

Publikované v INFO Trenčín č. 12, z 16. júna 2005