Sponzori

K dobrému a kvalitnému fungovaniu nášho skautského zboru prispievajú okrem samotných skautov aj mnohí sponzori a podporovatelia. Veľmi si vážime ich pomoc a sme im veľmi vďační.

Medzi našich podporovateľov a sponzorov patria:

 • Ministerstvo školstva SR
 • Mesto Trenčín

Materiálna pomoc:

 • Lesné a urbárske spoločenstvo Soblahov – pomoc pri organizovaní táborov
 • PD Trenčín – Opatová   – pomoc pri organizovani letných táborov- táborisko
 • Obecný úrad Fačkov – pomoc pri organizovaní letných táborov
 • Obecný úrad Kvivoklát – pomoc pri organizovaní letného tábora
 • Urbár Pruské a Krivoklát  – pomoc pri organizovaní letného tábora
 • Obecný úrad Horné Sŕnie – pomoc pri organizovaní letného tábora
 • Mesto Stará Turá – pomoc pri organizovaní letného tábora

Medzi dlhoročných podporovateľov našej činnosti patria:

 • f. Buday s.r.o. Trenčín – Ing. Pavol Buday – finančná sponzorská výpomoc
 • f. Tenel – Stanislav Kováčik  Trenčín – materiálna pomoc

 

 

Poďakovať by sme chceli všetkým našim sponzorom, a podporovateľom.

Vďační sme aj všetkým, ktorí nám poukázali 2% zo svojich daní….

Ď A K U J E M E

—————————————————————————

::  Zaujala Vás naša činnosť, chcete nám aj vy pomôcť a podporiť nás? Kontaktujte nás.