Priestory

Priestory skautského domu sú rozčlenené na viacero častí /klubovne jednotlivých oddielov a družín, skladové priestory táborového materiálu, sociálne zariadenia a WC, technické miestnosti…/

Plánik skautského domu:

Skautský dom Trenčín- plánik suterénu
Skautský dom Trenčín- plánik 1.poschodia

Fotogaléria ako to vyzerá v skautskom dome: