Kategórie
Oldskauti Skauti

Oslava 50.výročia založenia 4. oddielu skautov

V sobotu 23.2.2019 sa starší členovia a oldskauti stretli v skautskom dome aby si pripomenuli okrúhle výročie. Presne pred 50. rokmi vo februári 1969 sa konala prvá schôdzka nášho 4. oddielu skautov.

Úvodné symbolické zapálenie ohňa  a príhovor mal br. Vitko, ktorý si zaspomínal na začiatky nášho oddielu, ako ho oslovil br. Kalaba s ponukou aby oddiel viedol, ako prebiehali prvé schôdzky. Ako boli na prvom tábore na Chmelnici v Zlatovskej doline. Aký mali na schôdzkach program, čo sa naučili, aké hry hrávali. Potom spomenul aj smutné obdobie zákazu skautingu, ako museli odovzdať vedenie oddielov, aj všetok materiál, a ako sa ešte chvíľu stretávali tajne. S veľkým oduševnením sa rozrozprával o obnove skautingu v 1990 roku a ako sa všetci starší a bývalí členovia oddielu snažili pomôcť aby oddiel mohol znova ožiť a fungovať. Spomínal na prvé tábory po obnove skautingu, ktoré boli na jeho chate na Kubrici, ako sa skladali prvé sľuby v 90. rokoch. Všetky zážitky podložil dobovými materiálmi či už vo forme kroniky, zápisníka, fotografií, kópií rôznych dokumentov, oficiálnych listín a podobne.

Prezreli sme si výstavku historických materiálov a spoločne s bratmi oldskautmi spomínali na naše skautské začiatky a zážitky. Všetci zaslúžilí členovia oddielu dostali pamätný ďakovný list za svoju činnosť pre 4. oddiel skautov.

Brat Vitko opäť dokázal že je skvelým kronikárom a historikom. Keď mal všetky spomienky krásne zdokumentované a pripravenú prezentáciu. Dokázal zachovať a po dobu 50 rokov uschovávať historické materiály a dokumenty o vzniku nášho oddielu. Za túto jeho snahu mu patrí veľká vďaka.

Verím že náš 4. oddiel skautov bude naďalej žiť a vychovávať deti a mládež v duchu myšlienok zakladateľa skautského hnutia lorda Baden-Powella, tak ako sa mu to darilo po dobu 50. rokov od jeho vzniku. Som veľmi rád že som aj ja mohol byť a som  súčasťou tejto veľkej skautskej rodiny 4. oddielu skautov.

Mongol

Foto dokumentácia: br.  Sherlock a Tip-Tap