Skautské sľuby v našom oddieli

Do tejto kolekcie tradícií zachované pamiatky na skautské sľuby v našom oddieli. Každý skaut vie, že skautský sľub si musí zaslúžiť t.j. splniť nováčkovské podmienky, správne sa správať atď. Samotný sľubový obrad môže mať vlastné, oddielové tradície. Naše sľubové-oddielové tradície vznikali už pri prvom sľube po vzniku oddielu. Tento sľub sa konal cez letný tábor …

Pokračovať v čítaní

Článok v Denníku N: Príbeh Trenčianskych skautov

Bolo ich sedem. Po skončení druhej svetovej sa v Trenčíne stretávali na brehu Váhu. Mali spoločnú záľubu, boli to vodáci. Vyznávali skautské zásady, ale doba im nepriala. Po prevrate v roku 1948 im skauting zrušili. Oni sa ale s novým režimom nezmierili. Chceli s ním bojovať a začali tým, že vyhodili do vzduchu dve veľké …

Pokračovať v čítaní

História oddielového totemu skautov

Určite ste si už všimli v rohu klubovne skautov drevenný totem. A viete ako tento totem vznikol, akú má históriu a čo všetko zažil? Po prečítaní tohto článku sa o ňom čo-to dozviete. Návrhy a inšpirácie na totem: Pri čítaní všakovakých skautských i zálesáckych románov i príručiek sme si všimli že každý správny oddiel má …

Pokračovať v čítaní