Naše oddielové vlajky v skautskom múzeu

V skautskom múzeu v Ružomberku je inštalovaná výstavka fotografií oddielových zástav z dôb dávno minulých ako aj teraz používaných.

Na fotografii sú zobrazené aj vlajky našich oddielov. Historická vlajka skautov z roku 1969, oddielová vlajka skautiek a skautov z terajšieho obdobia.