Kategórie
Download Roveri Zamyslenia

Vysokoškolský rovering a Modrý život

Odkedy som v Bratislave na vysokej škole, som doma, v Trenčíne, menej. Dopad to malo samozrejme aj na skauting. V prvom ročníku to bolo skutočne na zaplakanie, na spočítanie mojich zavítaní do klubovne za celý rok by mi jedna ruka úplne stačila… A akosi sa oslabilo aj také to vnútorné puto so skautingom.

Potom som však spoznala jedného skauta z Uherského Hradišťa, vodáka a ten ma pomaly, postupne znova „nakazil“ skautingom. Často sme sa rozprávali, ako to u nich chodí so skautingom, aký majú systém vzdelávania, ako vyzerá ich klubovňa (Dosť super! Možno tomu ťažko uveriť, ale tá naša nemá na tú ich…! 🙂 ), ako ide rovering, nábory, schôdzky a tábory.
Spoznala som sa s pár ďalšími skautmi z Hradišťa, Uherského Brodu či Kroměříže, ako návšteva som dostala príležitosť zúčastniť sa jedného zasadnutia krajskej rady Junáka a pár iných akcií. Zase mi začali veľmi chýbať schôdzky, stretnutia s novými deckami a aj s tými, s ktorými som si odžila niekoľko rokov výletov, táborov, prespávačiek, víkendoviek…  To všetko mi zase začalo chýbať.
Niekedy v tom čase som si náhodou písala s Mafiánom a povedala som mu o tom, ako mi skauting chýba a on mi na to povedal o skupine roverov v Bratislave. Im skauting tiež chýbal, lebo popri štúdiu sa domov nedostalo tak často, ako by chceli. Rozhodli sa preto, na čele s Gummy, vytvoriť Roverskú putovnú patrolu, momentálnemodry-zivot pôsobiacu v Bratislave. Počas semestra sa snažia stretávať raz do týždňa, pripraviť a spraviť niečo v duchu roverského hesla „Slúžim!”, či už ide o službu sebe, vlasti, okoliu, blížnym alebo bohu. Najskôr som na tieto stretnutie nemala celý rok čas, pretože bývali v čase, kedy som chodievala na brigádu. Tento semester mi to však konečne vyšlo a teším sa z toho. Všetci, s ktorými som sa zatiaľ stretla sú fajn ľudia, skauting ich baví a chcú sa mu venovať aspoň trochu, kým to ide.

Na jednom z posledných stretnutí sme sa dohodli, že začneme plniť Modrý život. Mali sme jednu staršiu predlohu, podľa pána Foglara, no početným kopírovaním už bola dosť nečitateľná. Nakreslili sme ju teda nanovo a pridali ešte jednu úlohu Modrého života – meditáciu. Je tým mienené aspoň krátke, uvedomelé zamyslenie sa počas dňa. Vedomé upokojenie sa, stíšenie, dýchanie zhlboka – či už v tichosti alebo pri hudbe, sediac, alebo ležiac… Aspoň pár minút počas dňa. Ak to chcete tiež skúsiť, tu je náš Modrý život v PDF (modrý_život) . 🙂 Podrobnejší popis ostatných úloh môžete nájsť pri popise výzvy Modrý život.

 

…Jiří byl udivený.

„Čemu říkáš Modrý život? Je to zase nějaký tvůj nápad, o kterém jsem ještě neslyšel?“
„Ale není to nic zvláštního,“ pravil odmítavě Láďa. „Pokusím se ti to vysvětlit. Snad víš, že se o aristokratech říká, že mají modrou krev?“

„Ano, to vím,“ přisvědčil Jiří poněkud rozpačitě. „Ale jak to spolu souvisí?“
„Velmi dobře,“ hovořil dále Láďa. „Snažím se žít jako aristokrat. Praví a správní aristokraté jsou a byli přece lidé vzácných a krásných vlastností, pro které byli právě do šlechtického stavu povyšováni. Nu – a já chci být takový aristokrat. Ne z nějakého děděného šlechtického titulu, který by na mě přešel bez mé zásluhy, ale abych si ho zasloužil vším, co dělám.
A tak jsem si utvořil takový vzorný Modrý život a snažím se jím žít.“

(z knihy Prístav volá od Jaroslava Foglara)

Kategórie
Na schôdzky Návody

Začni si aj ty plniť Modrý život

V knižke „Přístav volá“ Jaroslava Foglara žil výnimočne dobrý a ušlachtilý chlapec Láďa Vilemín, ktorý si zostavil niekoľko pravidiel, ktoré každodenne plnil a dodržiaval. Tomuto každodennému systému začal hovoriť Modrý život, ako pripomienku morálnych i fyzických vlastností každého chlapca a dievčaťa, po vzore šlachticov s modrou krvou. Podľa neho si potom zariadili svoj denný program i jeho kamaráti a aj mnoho čitateľov, ktorí sa podrobnosti o Modrom živote dozvedeli z knihy „Kronika Ztracené stopy“.

Začni aj ty plniť úlohy Modrého života a každý deň sa snaž splniť všetkých týchto 7 predsavzatí:

  1.  ráno budeš poctivo cvičiť nejmenej štvrť hodiny. (ak sa ti to niekedy nepodarí pre nedostatok času, možeš cvičiť v priebehu toho istého dňa).
  2.  Ráno a večer si poriadne vyčistíš zuby.
  3.  Umyješ sa celý studenou vodou.
  4.  Nepovieš behom dňa ani jedno hrubé či dokonca neslušné slovo.
  5.  Neurobíš nič nečestného: nebudeš klamať, nikoho neurazíš, nikomu ani slovom neublížiš, nepoškodíš žiadny majetok, či už verejný elebo osobný.
  6.  Každý deň vykonáš aspoň jeden, hoci aj malý dobrý skutok.
  7.  Každý deň sa pokusíš zažiť niečo radostné – prečítaš si kúsok nejakej knižky, zabavíš s dobrými kamarátmi, dozvieš se nejakú dobrú správu, niekto o tebe povie niečo pokné, v škole dostaneš peknú známku, prežiješ krásnu a zaujímavú výpravu alebo schôzku so svojou družinou alebo oddielom apod.

Priprav si tabuľku na celý mesiac, a každý deň večer si vyfarbi modrou farbou políčka ktoré si za tento deň splnil. Snaž sa stále zlepšovať, aby si mal čím viac políčok v tabuľke modrých.

Spracované podľa knihy J. Foglara – Kronika ztracené stopy