Magická hora alebo trenčianska Ivančena

Skauting na Slovensku minulý rok oslávil 90 rokov svojej činnosti. Výročie svojho založenia si skauti z Trenčína pripomenuli na sviatok sv. Juraja výstupom na Ostrý vrch (767,5 m. n. m – Strážovské vrchy). Prečo práve na Ostrý vrch?
Preto, lebo už od vzniku prvého skautského oddielu v Trenčíne lákala táto hora
skautov. Príjemné prostredie na táborenie, skautské hry a iné aktivity. V povojnových
rokoch 1945 – 1950 si pod vrcholom skauti z družiny vlkov postavili zrubovú chatu. Bohužiaľ doba nepriala skautingu, ale aj tak naďalej hŕstka skautov vyznávala skautské ideály, a práve táto chata sa im stala útočiskom. V roku 1968, keď bol skauting obnovený trenčiansky skauti, rozhodli sa postaviť na vrchole Ostrého vrchu mohylu. Týmto svojím činom vzdali hold zakladateľovi skautingu v ČSR A. B. Svojsíkovi, ale aj skautom, ktorí sa tých dní už nedočkali.
Mramorovú platňu s vyrytým podpisom Svojsíka dal zhotoviť brat Jablonský. Mohyla
však stála ďalej, dokonca stále rástla. Skauti, ale aj ostatní pri každom výstupe na tento vrch vyniesli jeden kameň. To sa znepáčilo mocipánom a niekoľkokrát bola mohyla
rozváľaná a zrubová chata za nevyjasnených okolností vyhorela. Skauti boli však tvrdohlaví, keď mohylu vždy obnovili. A tak aj tento rok pri príležitosti 90. výročia založenia prvého skautského oddielu v Trenčíne vystúpila päťdesiatka skautov k mohyle aj s jedným kameňom. Skautskou hymnou a symbolickou minútou ticha sme vzdali hold pamiatke brata Svojsíka a skautom, ktorí už nie sú medzi nami. Okolie Ostrého vrchu sa opäť stalo miestom skautských hier a aktivít.

brat Ignácio
87. skautský zbor Trenčín

publikované v INFO Trenčín  č.10/ročník VII, str.6 zo dňa19. mája 2005