Kalendár obsadenosti

Kalendárik, ako je obsadený a využitý skautský dom.
Pokiaľ chceš pridať svoju akciu do kalendára a rezervovať si priestory kontaktuj správcu Skautského domu: br. Vladka  0903 262 264, vladinko2@gmail.com , alebo Mongola: scoutmongol@gmail.com