Kategórie
Download

TLAČIVÁ: Záverečná správa + prezenčná listina

Isto všetci viete, že po každej akcii ktorá sa koná je potrebné vyplniť záverečnú správu o akcii a prezenčnú listinu.

Potrebné formuláre nájdete tu:

>>>Záverečná správa o akcii <<<<   

>>>> Prezenčná listina <<<<

Update: 20.10.2017 – Doplnené nové formáty Záverečnej správy a Prezenčnej listny. Treba používať už tieto nové.