Zborová výprava k mohyle A.B. Svojsíka na Ostrý vrch 2006

Ako každý rok aj počas tohtoročného sviatku skautov sv. Juraja sme sa vybrali na zborovú výpravu na Ostrý vrch k mohyle A.B. Svojsíka. Zloženie našej zborovej výpravy obohatil vzácny hosť br. Miro Dužík – Rys. Počas cesty nám poukazoval zaujímavé rastlinky, ale nezabudol aj na zopár zaujímavých príhod a vtípkov. Tradične sme vystúpili až na vrchol Ostrého vrchu, kde každý z účastníkov položil kameň k mohyle zakladateľa skautingu v Československu. Na lúkach pri kríži sme potom chceli opekať. Br. Miro nám ukázal a aj sme si mohli prakticky vyskúšať zapaľovanie ohňa pomocou kresania. Bolo to veľmi zaujímavé a ohník sa nám nakoniec podarilo vykresať a opekačka sa mohla začať. Po opekačke sme sa vrhli na zopár pohyboých hier a pobrali sme sa na cetu nazad domov.