Za bratom Ing. Jaroslavom Loeblom – Alahom

skauting-ing-jaroslav-loebl-2V sobotu poobede nás opustil náš brat Ing. Jaroslav Loebl – Alah. Narodil sa 21.3.1931, v Brne. Na Slovensko ho priviedla práca a manželka. Usadil sa v Trenčíne kde býval až do posledných chvíľ svojho života. Spolu mali dve deti Jaroslava a Tomáša. Po smrti svojho syna, ktorý ich náhle opustil, prišla ďalšia rana v jeho živote, zomrela mu manželka.

Mal neľahký život sám. Ale po jeho boku mu boli oporou jeho syn Tomáš s rodinou. Po celý svoj život sa venoval skautingu, ktorí ho napĺňal a obohacoval. Práve skauting mu dával silu prekonať ťažké rany, ktoré ho postihli počas života. Skautovať začal už v roku 1937 a prešiel od vĺčaťa mnohými funkciami cez radcu, vodcu oddielu, vodcu zboru, až do funkcie predsedu starších skautov a skautiek. Bol členom náčelníctva SLSK. V Brne, kde začínal a kde prežil svoju mladosť, absolvoval vodcovskú lesnú školu a pracoval v 26. oddiele Brno do doby druhého zrušenia skautingu. Dokladom je družinová kronika, ktorú venoval skautskému múzeu v Ružomberku a kde je aj uvedená jeho skautská prezývka. Vodcovskú skúšku absolvoval v roku 1948. Na Slovensku obnovoval skauting v roku 1968 ako vodca 1. oddielu skautov v Trenčíne. Pri tretej obnove skautingu, pracoval v Bratislave a Trenčíne. Bol členom vedenia oldskautského kmeňa pri náčelníctve Slovenského skautingu, zakladal oldskautské oddiely a od roku 1998 viedol okres a zbor Trenčín.

 

V roku 1990 spolu s br. Šlosárom prvýkrát rozvážali železničnými traťami Betlehemské svetlo po celom Slovensku. Je spoluzakladateľom nášho 31. zboru v roku 2005 vo funkcii zást. vodcu zboru. Jeho neúnavná, obetavá a záslužná práca bola veľkým prínosom nielen pre zbor, ale aj pre širokú skautskú verejnosť a nielen na domácej pôde, ale aj na medzinárodnej úrovni.

Za svoju prácu bol vyznamenaní Radom „Za skautskú vernosť 1. stupňa“, za „Službu skautingu“, za medzinárodnú spoluprácu obdržal Rad „Bronzová Syrinx“ Českého Junáka a „Strieborný kríž za zásluhy ZHP“ od poľských harcerov. Táto osobnosť bola vždy po ruke keď bolo treba pomôcť, poradiť alebo nasmerovať nás skautov na cestu podľa vzoru zakladateľa skautingu Baden Powella.

Milý náš brat Alah, touto cestou by sme ti chceli my členovia 31. zboru Irmy Ševcechovej z Trenčianskej Teplej, Omšenia a Slatiny nad Bebravou popriať krásny spánok, ktorý ťa odprevadí na cestu do večnej radosti. Budeš nám veľmi chýbať. Ďakujeme Ti za všetko čo si pre nás urobil.

A na záver citát od zakladateľa skautingu Baden Powella „Skúsme zanechať svet o trochu lepší ako sme ho našli keď sme sem prišli…“ a ty náš drahý brat Alah si to naplnil.

Tvoji skauti a skautky z 31. zboru

———————————————————————————–

Posledná rozlúčka s bratom Alahom sa uskutoční vo štvrtok 11.8.2016 o 16.00 na cintoríne na Juhu, v Trenčíne.