Výprava na Ostrý vrch 2007

Nedeľa 22. 4. 2007 a na Hasičskej ulici sa už tvorí skupinka skautov a skautiek. Ako každý rok aj teraz majú namierené na Ostrý vrch. Chcú vystúpiť k mohyle A.B. Svojsíka a pripomenúť si tak celosvetový deň skautov, ktorí skauti oslavujú každoročne 24. apríla. Tohtoročný výstup je výnimočný aj tým že celosvetové skautské hnutie si pripomína 100 rokov od založenia skautingu (1907 – 2007).

foto a text: Mongol