Vyhodnotenie oddielovej súťaže

Po dlhom a náročnom spočítavaní hlasov, notárskom overovaní priebehu hlasovania a iných dôležitých veciach sme sa konečne dopracovali k výsledkom vášho hlasovania. Výsledky sú nasledovné.

V kategórií Krásy prírody sa víťazom stala Nika s počtom hlasov 9.

V kategórií Vtipná fotka sa víťazom stala Anna s počtom hlasov 8.

Zo všetkých ktorí hlasovali sme vyžrebovali víťaza, ktorý získa cenu a ním sa stáva Samo.

Ďakujeme všetkým súťažiacim a aj hlasujúcim za účasť, všetkým víťazom gratulujeme.

Domča