Kategórie
Nezaradené

Venujte 2% z daní pre 87. skautský zbor aj v roku 2021

Vážení rodičia a priaznivci skautingu. Opäť by sme vás radi oslovili s prosbou o poukázanie 2% z Vašich daní odvedených v roku 2020.

Prostriedky získané z 2% sú pre nás jedným z hlavných príjmov.
Využívame ich hlavne na:

  • prevádzku klubovní a skautského domu
  • realizáciu letných skautských táborov pre deti
  • organizovanie výletov a výprav
  • organizovanie väčších zborových akcií
  • vzdelávacie kurzy pre radcov a vodcov
  • projekty pre verejnosť a okolie

Vodcovia, radcovia a dospelí členovia nášho zboru nie sú platení ani odmeňovaní. Pracujú a podporujú nás bez nároku na odmenu. Ich najväčšou odmenou je láska ku skautingu a spokojný detský úsmev.

Stiahnite si tlačivá k poukázaniu 2%, vyplňte ich a odovzdajte na daňovom úrade najneskôr do 30.4.2021.

>>> STIAHNITE si Tlačivá k poukázaniu 2% <<<

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

Obchodné meno alebo názov: Slovenský skauting 87. zbor Bufinky Trenčín
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Trenčín ,91105, Na záhrade 28
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID):36122301

Ďakujeme Vám, že nás podporíte aj tento rok poukázaním 2% z Vašich daní.