Skautský Mikuláš 2012

S očakávaním, či príde, alebo nepríde Mikuláš aj k nám, sme sa stretli v piatok v klubovni. Všetci potvrdili, že poslúchali celý rok, tak sme sa zhodli na tom, že sa predsa len oplatí na neho počkať 🙂

Začali sme zoznámením, keďže sme sa ešte všetci nepoznali. Potom prišli na rad rôzne hry ako mestečko Palermo, kompót, elektrina a podobne. Nasledovala neľahká úloha – pripraviť si nejaké prekvapenie pre Mikuláša, ale všetci ju hravo zvládli. Niektorí si prichystali pesničku, iní zase scénku alebo nakreslili pekný obrázok.

Netrvalo dlho a Mikuláš si k nám naozaj našiel cestu. A neprišiel s prázdnymi rukami. Každý dostal za svoje prekvapenie pre neho sladkú odmenu 🙂