Skautská palica

Z knihy Skauting pre chlapcov od Bi-Piho .

Skautská palica je užitočným doplnkom skautskej výbavy.

Pre mňa sa stala neoceniteľným pomocníkom pri prechode horami alebo kamenistou krajinou, či pri nočnom pobyte v lesoch alebo buši.

Skauti si na ňu môžu vyryť rôzne znaky a zaznamenať tak svoje úspechy. Postupne pre nich nebude len záznamníkom, ale aj cenným pomocníkom. Skautská palica by mala byť pevná, siahať skautovi asi po úroveň nosa a mali by byť na nej vyznačené stopy a palce na vymeriavanie. Táto palica sa hod í na veľa rôznych vecí, napríklad môžete pomocou nej vytvoriť nosidlá, zadržať dav, preskočiť priekopu, zistiť hĺbku rieky, a udržiavať kontakt v tme so zvyškom svojej družiny. Pomôže vám pri prelievaní múra – palicu chyťte oboma rukami vodorovne , aby sa na ňu mohol druhý skaut postaviť, vyliezť a podať vám zhora ruku. Z viacerých palíc postavíte ľahký most, prístrešok či poslúžia ako žrď na vlajku. Palica má veľa rôznych využití a po čase vám bude chýbať vždy, keď ju nebudete mať pri sebe. Ak sa dá, vyrobte si vlastnú palicu, ale nezabudnite si najprv pýtať dovolenie, keď ju pôjdete niekam odrezať.

Skautská palica sa zíde pri mnohých aktivitách vo voľnej prírode.

Skautská palica  palica sa tiež v kombinácii so skautským klobúkom  používa na veľký pozdrav .

 

viac sa môžte dočítať

Viac o skautskej palici tu

PDF SKAUTING PRE CHLAPCOV tu