Mongolove skautské spomienky – časť I. – začiatky v skautingu

Pri minuloročných oslavách 50. rokov od vzniku nášho skautského oddielu sme si krásne zaspomínali na naše začiatky a príhody ako sme skautovali, čo všetko sme pozažívali a utkvelo nám v pamäti. Rozhodol som sa preto, že sa aj s ostatnými podelím so svojimi spomienkami a zverejním čo-to zo svojich zážitkov.

Otvoril som svoje skautské zápisníky a cancáky a niečo odfotil. Pri listovaní sa vždy vybavia krásne spomienky na detstvo prežité medzi kamarátmi a priateľmi.

Začnime teda pekne po poriadku. Od samého začiatku. Skautovať som začal v roku 1992 spolu s br. Ignáciom. Boli sme nerozluční kamaráti v škole a neskôr aj v skautskom oddieli. Z prvých schôdzok sme boli nadšení a strašne sa nám páčili hry ktoré sme hrali, viazali sme uzly, vyrábali si prvé kápezetky. Ešte v prvom roku nášho skautovania sa konal v Trenčíne skautský snem v priestoroch ODA, my sme tam samozrejme nemohli chýbať. V skautskom zápisníčku mám aj samolepku a pohľadnicu z tohto snemu:

       

 

V roku 1993 sme skladali skautský sľub – bolo to 24. apríla na deň skautov. Sľub sa skladal na Kubrici na chate br. Vitka. Pamätám si akí sme boli hrdí, že sme dostali skautský sľubový odznak a mohli sme si ho pripnúť na skautskú košeľu. V zápisníku o tomto dôležitom míľniku nemohla chýbať spomienka vo forme pamätného lístka:

Samozrejme sme ako správni skauti mali aj skautský preukaz. Ako sa preukazy menili v priebehu rokov resp. desaťročí si môžete pozrieť na ďalšej fotke:

 

Z každého z prvých táborov sme mali spomienkový list s podpismi účastníkov. Dnes sú to už dospelí chlapi, ktorí majú svoje rodiny, ale ja ich stále vidím ako malých skautíkov ktorí prežívajú spolu so mnou prvý tábor a prvú nočnú službu či prvý táborový prepad. Tu sú tie najstaršie ktoré mám odložené:

Okrem letných táborov sme sa zúčastnili aj Svojsíkovho závodu v roku 1996, či pre rodičov boli organizované besiedky s informáciami o činnosti oddielu. A viete koľko stál dvojtýždňový tábor v roku 1993? Presne 800,-Sk (Slovenských korún), účtovníctvo a poriadok v dokumentoch musel byť aj vtedy 🙂 Na tom svojsíkovom závode zdatnosti v 1996 som pohorel, lebo som nevedel pomenovať 5 častí sekery (vyťahovač klincov a porisko mi neuznali…), na ktorých br. Toronto trval že musíme vedieť. No hold neviem ich dodnes, ale zato sme sa so sekerkou na letných táboroch naučili celkom zručne pracovať, a to mi našťastie zostalo 🙂

Na záver prvej časti môjho spomínania pridám pár spoločných fotečiek z táborov a oddielovú fotku:

 

Táboriská ktoré sme vystriedali v tých 90 rokoch boli len dve. Prvé tábory po obnovení skautingu v 1991 -1993 boli pri chate br. Vitka. Potom sme sa už presunuli na Kubrickú lúku Hanúska, kde sme spočiatku táborili na velkej spodnej časti lebo s nami chodil na tábory aj ďalší oddiel z Trenčína, alebo aj dvakrát dievčatá zo Slatiny n/B. Neskôr sme už táborili iba ako oddiel na menšej hornej časti tejto lúky. A ako vyzeralo rozloženie tábora, aj o tom mám zápis v skautskom zápisníku z roku 1995. Na tábore sme mali aj rôzne rukodelné činnosti – vyrezávali sme z dreva (lyžičky, lodičky), alebo odlievali zo sadry. Jedna táborová plaketa sa zachovala u mňa z roku 1994.

Toto sa našlo z prvých rokov v mojich skautských zápisníkoch a v mojich spomienkach. V ďalšom dieli spomienkovej série si zaspomíname na našu družinu svišťov, začiatky môjho radcovania, vodcovania a snáď aj prvé spoločné zborové tábory.