História 4. oddielu skautov

Prvý skautský oddiel v Trenčíne založili v júni 1915 na Piaristickom gymnáziu. Od vtedy skauting v Trenčíne iba rástol. Po 1. svetovej vojne bol postupne vytvorený aj zbor skautov a skautiek, ktorý mal až do zániku v roku 1938 2 – 3 oddiely chlapčenské, 2 dievčenské, smečku vĺčat a klub oldskautov. Obdobie 2. svetovej vojny prerušilo rozvíjajúcu sa skautskú činnosť až do jesene 1945. V ďalšom období mal zbor 2 až 4 oddiely skautov, 1 oddiel vodných skautov, smečku vĺčat , 2 až 3 oddiely skautiek, včielky a oldskautov. Činnosť prebiehala až do februára 1948. Niektorí členovia pracovali až do roku 1949, niektorí z nich však za to zaplatili vlastným životom, niektorí boli politicky prenasledovaní. Ďalšie obnosenie priniesol až rok 1968, keď v Trenčíne vytvorili 1. zbor Slovenského junáka. V zbore boli 4 oddiely skautov, 3 oddiely skautiek, 2 voje vĺčat a 2 roje včielok a samozrejme aj oldskautov.
V tomto období sa v prímestských obciach Zlatovce a Záblatie (od roku 1976 už častí mesta Trenčín) vytvoril 4. skautský oddiel chlapčenský. Prvá schôdzka sa konala v kultúrnom dome v Zlatovciach – bolo to 20. februára 1969, zúčastnilo sa jej 8 chlapcov. Tento dátum sa dá pokladať za začatie skautskej činnosti, ktorú onedlho – 25. marca 1969 oficiálne schválila zborová rada v Trenčíne. 4. oddiel bol zaradený do trenčianskeho zboru. V prvopočiatkoch mal oddiel dve družiny – družinu bobrov a družiny medveďov. Neskôr pribudla družina sokolov, ktorú tvorili chlapci zo Záblatie. Pri prvej registrácii mal oddiel 22 členov.
Okrem skautskej činnosti sa oddiel zviditeľňoval aj na verejnosti, pri jarnom upratovaní, zbere odpadových surovín, organizovaní zábavných hier a súťaží v Materskej škole v Zlatovciach pri príležitosti MDD. Podľa možnosti sa skauti z oddielu účastnili aj na skautskej akcii v B. Bystrici, na sk. dňoch v Žiline pri príležitosti 50. výročia skautingu u nás. Prvý tábor 4. oddielu sa konal v lete 1969 na Chmelnici – lúke na hrebeni Bielych Karpát na rozhraní chotárov Záblatie, Zlatovce a Dolná Súča. Vodcom tábora bol brat Pavol Kalaba, ktorého oddiel prijal za čestného člena. Do jeho rúk na konci tábora skladalo sľub 15 nováčikov. Na jeseň pribudli 2 družiny – jelene a rysy. Pri registrácii v roku 1970 mal oddiel už 34 členov. Na máj sa chystala veľká slávnosť pri príležitosti prvej písomnej zmienky. Do príprav však zasiahli politické udalosti z vyšších sfér. Vodca oddielu podľa príkazu musel dňa 23. apríla 1970 odovzdať oddiel do štruktúry Pionierskej organizácie. Na oslavách v máji však ešte skauti otvorene vystúpili, potom sa však stiahli do úzadia. Trenčiansky zbor bol oficiálne rozpustený na jeseň 1970. A predsa ešte jedno jesenné popoludnie pri prameni sa konal tajný sľub niektorých nováčkov.  Bol to ako posledný výstrel. Majetok, ktorý oddiel počas svojej činnosti nazbieral si rozobrali chlapci. Zástava, ktorú si za prispenia rodičov zadovážili, sa na dlhší čas stratila. Zdalo by sa, že navždy. Ale… po 20 rokoch sa opäť objavila. Celých tých 20 rokov ju skrýval brat Stonoha, aby opäť uzrela svetlo sveta a stala sa novým impulzom pre novú skautskú činnosť 4. oddielu skautov v Trenčíne – Zlatovciach. Dosť zdĺhavo sa v roku 1990 formovala prvá skupinka skautov, ktorí položili nové základy oddielu. Obnovili sa aj družiny bobrov, medveďov, rysov, sokolov a dokonca vznikla nová družina svišťov. Oddiel má 33 členov. Celoročná skautská činnosť sa zavŕši vždy v lete na skautskom tábore. Ale nielen tam môžu skauti so 4. oddielu preukázať svoje dovednosti. Zúčastňujú sa aj na sk. akciách trenčianskeho zboru ale aj na celoslovenských akciách napr. sk. okresný závod, 85. výročie založenia skautingu v TN, Eurocor, Deň narcisov a mnoho iných. Oddiel do apríla 2001 patril do 32. zboru skautov a skautiek v Trenčíne. Od apríla 2001 patrí sa 4. oddielom skautiek a včielok do nového 87. skautského zboru v Trenčíne.

Za desať rokov činnosti 4. oddiel vychoval mnoho schopných chlapcov. Dúfam, že už svoju činnosť nebude musieť prerušiť.

Kronikár