Darcovia 2% za rok 2017 – Ďakujeme.

Po roku sme opäť dostali z daňového úradu zoznam darcov, ktorí nášmu zboru poukázali 2% zo svojich daní v roku 2017.

V zozname sú uvedení darcovia, ktorí zaškrtli políčko že majú byť zverejnení v zozname darcov.

Ďakujeme Vám všetkým za podporu, veľmi si to vážime a ceníme…