Kategórie
Na schôdzky Skauti Skautky Vĺčatá-Včielky

1.Časť etapovky Traja mušketieri

Stať sa mušketierom je pre človeka najväčšou poctou. O to väčšou, keď ich k tomu vedú štyria najlepší mušketieri histórie: Athos, Portos, Aramis a D’Artanan.
Túto poctu si zaslúžili skauti z družín Medúzy a Havrany. V piatok 3.3.2023 sa podrobili skúškam, ktoré pre nich mušketieri pripravili. Dokázali svoju statočnosť, naučili sa dešifrovať tajné správy nepriateľov a ukázali svoju obratnosť, flexibilitu a bojaschopnosť. Vďaka tomu preukázali, že si zaslúžia stať sa mušketiermi, nosiť modré plášte a brániť svoju vlasť.
A tak naši skauti vstúpili do stavu mušketierskeho.