Zvedavka mestská Trenčín 2004

Ako je už zvykom, jeden z jesenných dní patrí mesto Trenčín skautom, a tak tomu bolo aj v sobotu 23. októbra 2004, kedy trenčianski skauti obsadili Mierové námestie a otvorili už v poradí X. ročník súťaže Zvedavka mestská. Kvalitu tohto podujatia potvrdzujú početní návštevníci, …. ktorých tento rok prišlo približne 130.
Už od siedmej hodiny ráno  organizátori z  87. skautského zboru pripravovali pódium, ozvučenie, registračné miesta, nechýbali ani typické skautské podsadové stany. Názov Zvedavka prezrádza samotnú myšlienku súťaže, kde jedenotlivé hliadky majú za
úlohu správne zodpovedať otázky týkajúce sa Trenčína, jeho histórie, rôzne zaujímavosti a tajomstvá. Nemálo Trenčanov muselo hlboko zaloviť v pamäti, keď ich skupinka mladých skautov zasypala otázkami o významných i zabudnutých miestach krajského mesta.
Ďalej jeden z organizátorov: „Zvedavka mestská je skautská súťaž, ktorú sme sa tento rok rozhodli prezentovať i verejnosti, preto sme požiadali mesto Trenčín práve o Mierové námestie.“
Akcia Zvedavka mestská mala aj prezentačný charakter, hneď pri vstupe vás privítala viazaná stavba brány postavená s pomocou bratov 32. skautského zboru, informačné plagáty a fotografie celoročnej činnosti, táborov, medzinárodných akcií.
„Pre všekých, ktorí nesúťažili sme pripravili tvorivé dielne ako stena podpisov, pílenie dreva, zabíjanie klincov, výtvarka – odtláčanie zemiakov či hod na presnosť.“
Sychravé počasie spríjemňovala skautská atmosféra, teplý čaj a lákavé výhry pripravené pre tých najlepších. Niekoľko okoloidúcich sa zastavilo, aby sa čo – to dozvedeli o skautingu, iní si vyskúšali sprievodné workshopy.
O akciu prejavili záujem i médiá, STV a Trenčianska televízia.
Popoludní nasledovalo vyhodnotenie skupín spojené s odovzdávaním cien, ktoré určite pripomenú súťažiacim, že sa oplatí prísť o rok znova.

Ďakujeme mestu Trenčín, sponzorom, všetkým skautom, ktorí pomohli organizovať Zvedavku a tešíme sa na ďalší ročník.

                                               -M-