Zvedavka mestská Trenčín 2002

Ráno 16. novembra 2002 sa kľučka trenčianskeho skautského domu predávala z ruky do ruky. A prečo? V tento deň sa v Trenčíne konala Zvedavka mestská. Celej akcii predchádzali dlhosiahle prípravy a tak nás potešila hojná učasť 122 účastníkov. Prišli zástupcovia z Trnavy, Piešťan, Nového Mesta n/V, Dubnice n/V, Prievidze, Slatiny n/B, Chynorian, Tr. Teplej ale i domáci Trenčania. Po úvodnej prezentácii a zadelení do súťažných družiniek nasledoval nástup všetkých zúčastnených na dvore. Tu im boli vysvetlené pravidlá. Každá družinka si prevzala súťazné úlohy a ponáhľala sa do mesta, aby mohla plniť jednotlivé úlohy. A úlohy to neboli teda ledajaké. Pekne sa s nimi všetci potrápili. Zaujímavé bolo sledovať počínanie si jednotlivých skupiniek priamo v teréne. Niektorí zvolili taktiku hľadania, iní sa zasa pýtali okoloidúcich Trenčanov. Ale všetci boli veľmi zlatí a snaživí. Na celé plnenie súťažných úloh boli vyčlenené dve hodinky, a tak sa o 13:30 začali všetci pomaly schádzať v sk. dome. Tu odovzdali vyplnené úlohy a čakali na vyhlásenie výsledkov. A teraz prišli na rad naši roveri a roverky, ktorí sa ujali vyhodnocovania. Boli veľmi šikovní a tak už o 13:00 mohli všetci nastúpiť na dvor na vyhodnotenie. Konkrétne výsledky sú uvedené v tabuľke. Pri odovzdávaní cien boli všetci plní napätia a tešili sa nielen víťazi. Veď všetci sme spolu strávili pekné slnečné dopoludnie a dobre sme si zasúťažili a pobavili sa v uliciach Trenčína. Na záver by sa patrilo poďakovať všetkým za ich hojnú účasť, organizátorom (hlavne Ignáciovi) za dobré nápady a pevné nervy, ako i mestu Trenčín, ktoré poskytlo ceny pre víťazov.

Ďakujeme