Zvedavka mestská 2018

V sobotu 27.10. sa v Trenčíne po niekoľkých rokoch konal ďalší ročník Zvedavky mestskej, tentokrát ako oblastná akcia, ktorú náš zbor organizoval pod záštitou Západoslovenskej skautskej oblasti a s pomocou mesta Trenčín.

Účasť prekonala všetky očakávania – v meste sa stretlo viac než 130 skautov a skautiek z rôznych kútov západného Slovenska! Ako je to pre Zvedavku tradíciou, každý tím dostal svoj hárok s otázkami, na ktoré mali skauti nájsť odpovede. Pri vymýšľaní otázok sme sa snažili, aby boli rozmanité a nenásilne donútili ľudí prejsť sa po centre Trenčína. Vedeli by ste len tak z hlavy povedať, koľko lavičiek je okolo pamätníka M. R. Štefánika či akej farby sú zmrzliny v obrovskom kornúte pred Malým Mukom? 🙂 Pri čítaní odpovedí sme sa občas aj dobre zasmiali, napríklad keď niekto označil zvieratko v logu kaviarne Coffee Sheep za leva či uviedol, že v župnom dome sa nachádzajú vypchaté zvieratá.

Poradie tímov bolo veľmi tesné a tak po udelení bodov za správne odpovede prišiel rad na rýchlosť tímov – o finálnom poradí rozhodol čas, za ktorý stihli odovzdať svoje hárky. Vecne sme ocenili tímy na prvých troch priečkach, no víťazmi sú všetci, ktorí sa pri hre zabavili a odniesli si pekné spomienky napriek trochu upršanému počasiu! 🙂

Na záver by sme radi poďakovali všetkým zúčastneným, všetkým členom zboru, ktorí sa podieľali na organizácii, ZSSO a za mesto Trenčín menovite pani Martinkovej za ochotu a ústretovosť pri vybavovaní všetkých papierov a povolení v spojitosti s chystaným podujatím. Ďakujeme.

Foto: Samo

Ďalšie fotky sú dostupné na: https://www.zonerama.com/ZSSO/Album/4742350