Tri dobré slová

Voláme všetky skautky a skautov bez rozdielu veku, aby sme spoločne pripravili pekný darček slovenskému skautingu k štartu do druhej storočnice. Motto: Sťa na strieborných misách zlaté jablká sú slová, povedané v pravý čas  (Kniha prísloví 25,11) Diaľky nemajú ruky, nie sú však prekážkou pre dobré slová, na spojenie duší nad tržnicou sveta. A tak …

Pokračovať v čítaní