Preberanie betlehemského svetla 2022

Aj tento rok sme boli preberať betlehemské svetlo na vlakovej stanici v Trenčíne.
17.12.2022 sme spoločne ráno vyrazili na stanicu, kde sme si okolo 10:30 odpálili betlehemské svetlo od skautov z vlaku. Odtiaľ sme ho spoločne išli zaniesť na faru do Orechového. Potom sme si ho strážili viacerí doma, aby nám nezhaslo, až do 23.12, kedy sme išli roznášať svetlo po domoch v Zlatovciach a Záblatí. Aj keď bola zima, spravilo nám veľkú radosť ako nás ľudia už čakali nachystaní so sviečkami a oni boli radi, že sme im končene mohli svetlo priniesť osobne.

Betlehemské svetlo 2012

Stalo sa už každoročnou tradíciou, že skauti prinášajú v predvianočnom čase Betlehemské svetlo do Trenčína. Bolo tak tomu i v tomto roku. Preberanie svetla prebehlo na železničnej stanici, odkiaľ putovalo na Mierové námestie, kde si ho mohli obyvatelia mesta odpáliť a odniesť do svojich domovov počas 22. a 23. decembra. Stráž pri podsade so svetielkom …

Pokračovať v čítaní

Betlehemské svetlo 2002

Tak ako sa v každej domácnosti pred Vianocami všetci zdobia stromčeky, upratujú, pripravujú štedrovečernú tabuľu, tak sú Vianoce pre skautov spojené s roznášaním Betlehemského svetla. A tohtoročné Vianoce neboli výnimkou. Betlehemské svetlo malo doraziť do Trenčína rýchlikom o 9:30. Na stanici sa pomaly zhromažďovali skauti, ktorí netrpezlivo postávali na nástupišti. Tento rok sa tu skautov …

Pokračovať v čítaní