PROJEKT: Altánok na Záblatskej kyselke

Projekt ktorého náplňou bolo vybudovanie Altánku a ohniska na Záblatskej kyselke sme zrealizovali počas jarných mesiacov 2007. Vybudoval sa nový altán, nové ohnisko s lavičkami, upravilo okolie…. Materiálovo akciu podporilo Mesto Trenčín, všetky práce boli vykonané brigádnicky členmi 87. skautského zboru. Poďakovanie patrí všetkým ktorí nelenili, prišli a pomohli. Spoločne sa nám podarilo vytvoriť veľké …

Pokračovať v čítaní