Zlatovský memoriál 2013 – článok v novinách

Zaujímavý článok z miestnych novín Zámostie o akcii Beh obcou – Zlatovský memoriál. Oldskauti z nášho 4. oddielu oldskautov ako aj náš 87. skautský zbor sú jedným z dlhoročných spoluorganizátorov tejto zaujímavej akcie, ktorá má už 40. ročnú históriu.

Publikované v občasníku Zámostie 01/2013