Zlatovskí skauti oslavovali

Článoček v INFO Trenčín o skautskej súťaži „O štít Zlatoviec“.

Skauti z mestskej časti Trenčín – Zlatovce si pripomenuli 35. výročie vzniku svojho oddielu na 2. ročníku skautskejsúťaže „O Štít Zlatoviec“. Na podujatie pozvali i neorganizované deti, rodičov a členov Klubu dôchodcov zo Zlatoviec. Súťažili včielky a vĺčatá, mladšie skautky a mladší skauti, ba zapojili sa aj skauti z Trenčianskej Teplej.
Začiatok súťaže mal tradičný skautský charakter, spojený s nástupom, hlásením a skautskou hymnou. Zaseknutá sekera do pňa stromu so zaklínacou formulkou slov „súťaž sa môže začať“ z úst poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Vladimíra Porubana sa súťaž začala. Celkom 17 dvojčlenných hliadok si overovalo svoje skautské vedomosti v poskytovaní prvej predlekárskej pomoci, šikovnosť orientácie v prírode a v uplatňovanie zručností pri táborení na šiestich stanovištiach. Skautských nováčikov a deti zo ZŠ Na dolinách čakala zábavná súťaž pod názvom „Tarzanov chodník“. Obe súťaže skončili úspešne a najlepší dostali vecné ceny. Ale prakticky boli úspešní všetci súťažiaci. Preto im organizátori podujatia odovzdali pamätné listy, kožené prívesky so znakom súťaže a drobné sladkosti. Záver patril tradičnému turistickému pohosteniu s dobrým gulášom a teplým čajom so zákuskami.

(I.Č.)

Publikované v INFO Trenčín č. 12, z 16. júna 2005