Zborový Mikuláš 2005

Aký by to bol skautský rok, keby sme medzi už tradičné akcie nezaradili Mikuláša. Akcia to v našom zbore veľmi obľúbená, hlavne u mladších skautíkov a skautiek… A tak sa dočkali aj v tomto roku, ked v sobotu 3. decembra bolo pre ne pripravené množstvo hier, súťaží ako aj dobré občerstvenie a balíčky od Mikuláša.