Zborový Mikuláš 2001

8. 12 2001 – Trenčín
„Opäť ťažká šichta. Už niekoľko dní lietam a lietam a rozdávam balíčky. Dnes som bol objednaný k skautom z 87. zboru v Trenčíne. Bol som tam načas. Okolo 9:30 sa pozliezalo z rôznych kútov Trenčína viac ako 40 včielok, vlkov, skautiek a skautov. Začiatok bol plný hier, takže mi ostal čas, aby som sa dôkladne pripravil. Aj s anjelom sme čakali, kedy príde čertisko nepodarené.A on už medzitým strašil všetkých prítomných. Ani napomenutie od anjela , že skauti sú vždy poslušní nepomohlo, a tak musel zasiahnuť môj mikulášsky gang. Keď konečne odviedli čerta dal som sa do práce. Veď bolo na čase. Tá kopa balíčkov ma už ťahala k zemi. Za pomoci anjela sme ich rýchlo rozdali. Bol by som sa zdržal, koláčiky na stoloch lákali, ale musel som si nechať zájsť chuť. Volali ma na
súrnu služobnú cestu, a tak som sa rozlúčil a sľúbil, že o rok sa opäť uvidíme. Ako som sa neskôr dozvedel, bol ešte country bál, na ktorom sa všetci do sýtosti vybláznili.“

So srdečným pozdravom:
Mikuláš – Ignácio.