Zborový adresár

Adresár s kontaktmi na členov nášho zboru.

Nájdete tam všetky potrebné údaje, aby sme sa dokázali spojiť, komunikovať a zdieľať všetko čo potrebujeme…

>>> Adresár nájdete v tejto tabuľke <<<

Poprosím tabuľku doplniť a pravideľne aktualizovať .-)