Začni si aj ty plniť Modrý život

V knižke „Přístav volá“ Jaroslava Foglara žil výnimočne dobrý a ušlachtilý chlapec Láďa Vilemín, ktorý si zostavil niekoľko pravidiel, ktoré každodenne plnil a dodržiaval. Tomuto každodennému systému začal hovoriť Modrý život, ako pripomienku morálnych i fyzických vlastností každého chlapca a dievčaťa, po vzore šlachticov s modrou krvou. Podľa neho si potom zariadili svoj denný program i jeho kamaráti a aj mnoho čitateľov, ktorí sa podrobnosti o Modrom živote dozvedeli z knihy „Kronika Ztracené stopy“.

Začni aj ty plniť úlohy Modrého života a každý deň sa snaž splniť všetkých týchto 7 predsavzatí:

  1.  ráno budeš poctivo cvičiť nejmenej štvrť hodiny. (ak sa ti to niekedy nepodarí pre nedostatok času, možeš cvičiť v priebehu toho istého dňa).
  2.  Ráno a večer si poriadne vyčistíš zuby.
  3.  Umyješ sa celý studenou vodou.
  4.  Nepovieš behom dňa ani jedno hrubé či dokonca neslušné slovo.
  5.  Neurobíš nič nečestného: nebudeš klamať, nikoho neurazíš, nikomu ani slovom neublížiš, nepoškodíš žiadny majetok, či už verejný elebo osobný.
  6.  Každý deň vykonáš aspoň jeden, hoci aj malý dobrý skutok.
  7.  Každý deň sa pokusíš zažiť niečo radostné – prečítaš si kúsok nejakej knižky, zabavíš s dobrými kamarátmi, dozvieš se nejakú dobrú správu, niekto o tebe povie niečo pokné, v škole dostaneš peknú známku, prežiješ krásnu a zaujímavú výpravu alebo schôzku so svojou družinou alebo oddielom apod.

Priprav si tabuľku na celý mesiac, a každý deň večer si vyfarbi modrou farbou políčka ktoré si za tento deň splnil. Snaž sa stále zlepšovať, aby si mal čím viac políčok v tabuľke modrých.

Spracované podľa knihy J. Foglara – Kronika ztracené stopy