Vyrob si kocku zo zápaliek

Ak niekedy nebudete vedieť čo s voľným časom, skúste si vyrobiť kocku zo zápaliek. Jej výroba si vyžaduje trpezlivosť a jemnosť.  Zaujímavé je to, že kocka drží pokope iba pomocou trenia, netreba žiadne lepidlo.

Budete potrebovať:

 • 7 a viac krabičiek zápaliek
 • pevnú podložku
 • trpezlivosť

Hotová kocka bude mať na každej hrane 9 zápaliek. Jednu stenu bude teda tvorit 9×9 zápaliek. Vedľa hlavičky zápalky bude vždy zadok zápalky a to na každej strane kocky. Treba dať pozor aby sa hlavička nikdy nedostala do vnútra, inak sa kocka rozpadne.

 1. Miesto na zlé zápalky. Urči si miesto na zlé a polámané zápalky, určite ich pár bude. Na stavbu kocky používaj iba dobré a kvalitné zápalky
 2. Mriežka. Na pevnej podložke postavte mriežku zo zápaliek podľa obrázka mriežka zatiaľ so 7+7 zápaliek.
 3. Studňa. Na hotovú mriežku ukladajte iba krajné zápalky. Nezabudnite striedať hlavičky a zadky zápaliek na každej strane kocky.Teda nad hlavičku patrí zadok a naopak.Na prvé poschodie mriežky postavte ďalších 6 poschodí studne.
 4. Vrchná mriežka. Na studňu položte ďalšie poschodie – mriežku 7+7 ako na začiatku. Kocka má zatiať 8 poschodí. Položte na ňu pomocnú zápalku a pritlačte kocku prstom dolu.Prst pustíte až vtedy keď bude kocka držať po kope sama.
 5. Vnútorný obvod. Ak sa Vám podarí dobre spraviť vnútorný obvod, kocka bude držať sama a vy môžete povoliť prst ktorým tlačíte kocku do podložky. Okolo prstu zasuňte zápalky do rovnakých dier vo vrchnej aj spodnej mriežke vždy hlavičkou hore.Vsuňte len krajné zápalky po vnútornom obvode studne. (V tomto vnútornom obvode sme teda porušili pravidlo striedania hlavičiek a zadov zápaliek. Polovica zápaliek je naopak, ale neskôr sa pootáčajú). Nežne ale s celou silou stlačte bočné steny oproti sebe. Stlačte celú plochu bočných stien, ale netlačte do hlavičiek. Skontrolujte či ste trafili správne diery a môžete uvolniť prst.
 6. Vonkajší obvod. Zdvihnite kocku, ale stále stláčajte protiľahlé steny. Na spodnej stene kocky chýbajú zadočky, preto dajte do jej stredu palec. Vsuňte zápalky okolo palca do vonkajšieho obvodu, tentokrát už na striedačku. Pustite palec a vymeňte aj pomocné zápalky z vnútorného obvodu. podložku už nebudete potrebovať.
 7. Nové poschodie. Na každej stene kocky postavte ďalšie poschodie,aby mala kocka 9×9 zápaliek na každej stene.
 8. Miesto na prsty. Počas skladania kocky je potrebné veľmi silno stláčať stredy jej stien proti sebe, ab bola čo najpevnejšia. Teraz už len podopĺňajte ostatné chýbajúce zápalky. Stredy stien vypĺňajte až nakoniec. Pred vyplnením celej kocky si skontrolujte, či niektorá hlavička nie je zatlačená v strede kocky.
 9. Pohrať sa môžete aj s farebnými zápalkami a vytvoriť originálnu farebnú kocku.

Videonávod na podobný druh kocky:

Inšpirovať sa môžete aj na týchto stránkach.

Dokážeš aj ty vyrobiť zápalkovú kocku?  Pochváľ sa svojou šikovnosťou a pridaj svoj výtvor do galérie k tomuto článku.