Vianočné roverské posedenie

Po roku prišli opäť Vianoce a povedali sme si, že by sme sa ako roveri mohli aspoň na chvíľu stretnúť v klubovni, pokecať, zahrať si niečo, zase sa vidieť. Prišli aj niekoľkí, ktorí sú už menej aktívni, ale o to radšej sme sa znova stretli!

Ako to niekedy býva, tak ,,stretávame sa medzi pol siedmou-siedmou“ bolo až po siedmej… Čo však nebránilo tomu, aby sme sa ako prví príchodzí vrhli na Activity. 😉 Zahrali sme si dvaja proti dvom a medzitým prichádzali ostatní. Z kuchyne rozvoniaval vďaka Dominike punč, my štyria sme dohrali a nakoniec všetci zasadli za stôl.

Posedenie bolo veľmi príjemné. Chálovali sme vianočné koláčiky, pili punč či kofolu, rozprávali sa a smiali. Vedení kartami z hry Bylo, nebylo… sme vymysleli a porozprávali 2 príbehy (o silákovi, ktorý sa chcel stať účtovníkom, ale kvôli svojej sile bol taký nešikovný, že sa dal na lúpenie a o zakliatom princovi, ktorému jeho matka-čarodejnica pomohla dostať sa na ostrov s kúzelným ovocím), vyskladali sme 2 trojčlenné a 1 štvorčlenný tím na ďalšie kolo Activít a nezabudli sme ani na náš zvyk – darčekyyy! Kto darček zabudol vziať, ten daroval mandarínku či horalku, ktoré tam ostali z oddielových vianočných večierkov. 🙂

Po takmer troch hodinách sme si vzájomne zapriali krásne sviatky a každý šiel opäť po svojom. Tak teda… Zase o rok! Ak nie skôr. 🙂