Venujte 2% z daní pre 87. skautský zbor Trenčín aj v roku 2023

Vážení rodičia, bývalí členovia nášho zboru a priaznivci skautingu. Opäť by sme vás radi po roku oslovili s prosbou o poukázanie 2% z Vašich daní odvedených v roku 2022.

Tohtoročná Vaša podpora bude pre nás veľmi dôležitá, pretože náklady na činnosť nášho zboru sa rapídne zvyšujú.

Prostriedky získané z 2% sú pre nás jedným z hlavných príjmov, ktoré využívame hlavne na:

  • prevádzku klubovní a skautského domu
  • platbu energií v skautskom dome (elektrina, plyn, voda, odpad, opravy…)
  • realizáciu letných skautských táborov pre deti
  • organizovanie výletov a výprav
  • organizovanie väčších zborových akcií
  • vzdelávacie kurzy pre radcov a vodcov
  • projekty pre verejnosť a okolie

Naši vodcovia, radcovia a dospelí členovia nášho zboru nie sú platení ani odmeňovaní. Pracujú a podporujú nás bez nároku na odmenu. Ich najväčšou odmenou je láska ku skautingu a spokojný detský úsmev.

 

Stiahnite si tlačivá k poukázaniu 2%, vyplňte ich a odovzdajte na daňovom úrade najneskôr do 28.4.2023.

>>> Tlačivá si možete stiahnuť, alebo vyplniť online <<<

STIAHNUŤ  Tlačivo o poukázaní 2% stiahnuť v PDF
Tlačivo vyplniť online na stránke Finančnej správy

 

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:
Obchodné meno alebo názov: Slovenský skauting 87. zbor Bufinky Trenčín
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Trenčín ,91105, Na záhrade 28
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 36122301

 

Ďakujeme Vám, že nás podporíte aj tento rok poukázaním 2% z Vašich daní.

Vašu podporu si veľmi vážime.