Tri dobré slová

Voláme všetky skautky a skautov bez rozdielu veku, aby sme spoločne pripravili pekný darček slovenskému skautingu k štartu do druhej storočnice.

Motto: Sťa na strieborných misách zlaté jablká sú slová, povedané v pravý čas  (Kniha prísloví 25,11)

Diaľky nemajú ruky, nie sú však prekážkou pre dobré slová, na spojenie duší nad tržnicou sveta.

A tak sme dostali prostredníctvom jednej z nás do rúk skautskú výzvu sestry Ivavy, ktorú poslala svojim lesoškoláčkam, inštruktorkám, skautkám, skautom pri príležitosti vstupu do tretieho tisícročia: že by sa všetci ľudia dobrej vôle mohli spojiť, aby pomohli dobru, láske, kráse viac a viac ovládnuť svet. Podelila sa tak i s nami o dobrý nápad, ktorý nám tiež ukáže cestu k víťazstvu nad zlom, sebectvom a podlosťou. Tak prijmite ho naším prostredníctvom aj vy a spojme svoje sily.

Už jedno storočie platí pre skautky a skautov celého sveta príkaz dňa: Každý deň aspoň jeden dobrý skutok . Plnenie tohto príkazu zmenilo k lepšiemu mnoho ľudských životov. Nebolo vždy jednoduché v detstve i dospelosti plniť tento príkaz. Stálo to hodne úsilia, kým sme sa ho naučili a potom to večer pri spytovaní svedomia a hodnotení dňa skontrolovali. Aspoň jeden dobrý skutok denne – sa nám však ako morálny príkaz pre človeka – skauta dostal pod „kožu“. Možno i preto naše hnutie prežilo všetky protivenstvá a zákazy.

Je tu čas pridať nám skautom ako dobrovoľný darček k štartu do druhej storočnice nášho skautingu ďalší príkaz. Aspoň tri dobré slová denne! Tri dobré ľudské slová denne! Tri ľudské slová, ktoré potešia, povzbudia i neznámeho. Ak ich človek dostane v obyčajnom všednom dni, rozjasní mu to deň. Aké je to jednoduché! Bude to možno chvíľu trvať, než sa nám dostane do krvi nový zvyk v komunikácii s ľuďmi. Ak si však uvedomíme, akým jednoduchým ľudským konaním môžeme denne prispievať k zlepšovaniu medziľudských vzťahov a atmosféry medzi ľuďmi okolo nás, snáď nám to pomôže vytrvať v rozdávaní dobrých slov zo svojej banky. Tri dobré slová denne! Ich prínos sa násobí u obdarovaného i darcu. Funguje to, viem a potvrdia to i sestry, ktoré sa k tejto výzve sestry Ivavy už hneď pripojili. A funguje to v každej, i stresovej situácii, akou je napríklad pobyt v nemocnici, problémoch v škole, práci…Skutočne stojí to za trochu námahy. Vďaka, Ivava, za dobrý nápad.

Pozývame vás teda do skautského spoločenstva troch dobrých slov denne. Chceme zmeniť seba i svet okolo seba k lepšiemu i darom troch dobrých slov. I keď celkom jednoduchých: …rád ti pomôžem, odpusť kamarát… viem, že to dokážeš…prepáč, nechcel som ti ublížiť…mám ťa rád brat, sestra…čo môžem pre teba urobiť…mám radosť, keď ťa stretnem…prepáč mi moje sebectvo…želám ti pekný deň… teším sa, že si…máš dvere vždy u mňa otvorené, …pre teba si vždy nájdem čas… Tri dobré slová denne pre druhého nás postavia na stranu dobra, lásky a pohody medzi ľuďmi, kde sa problémy v ľuďoch i medzi nimi už neriešia v rovine víťaz – porazený, ale v rovine víťaz – víťaz. A pre túto reálnu vidinu zlepšovania ľudskosti v človeku určite stojí za to premôcť trikrát denne v sebe „starého sebeckého človeka“ a dať sa na cestu plnej ľudskosti. Vítame vás medzi nami. A rozšírte naše rady, nech sa dobré slovo šíri ako lavína ďalších sto rokov.

Darujme to ako náš dar a poďakovanie slovenskému skautingu za všetko krásne, čo priniesol do našich životov k jeho štartu do druhej storočnice. Veríme, že sa k nám pridáte.

Nositeľky Radu Strieborného trojlístka (NRST)

 

(sestra Ivava je skautské meno Dr. Ivy Vaňkovej, ktorá pracovala v slovenskom skautingu v rôznych funkciách, viedla i MIDLŠ, vodcovské lesné školy… až do odchodu na Moravu, kde teraz žije.)

prevzaté: z webu storocnica.skauting.sk