Ťahák – Morseova abeceda

Morseova abeceda (Morzeovka) je skupina symbolov, ktorá sa používa v telegrafii. Kóduje znaky latinskej abecedy, číslice a špeciálne znaky do kombinácie krátkych a dlhých signálov. Tie je možné prenášať na diaľku jednoduchším spôsobom, ako všetky znaky abecedy.
K prenosu morseovky je možné použiť zvukový signál (píšťalka), elektrický signál (telegraf), optický signál (signalizácia vlajkami, záznam na papier pomocou bodiek a čiarok).

morzeovka-87zbor
Morseova abeceda

Dnes je využívaná hlavne pri amatérskej rádiotelegrafii. Rýchlosť komunikácie sa pohybuje od 60 do 250 znakov za minútu. Morseovu abecedu vymyslel vynálezca, sochár a maliar Samuel Morse v roku 1844. Viac o histórii morseovky na stránkach wikipédie.

 

Existuje veľmi užitočná pomôcka pre lúštenie Morseovej abecedy.
Je to jednoduchá tabuľka a pracuje sa s ňou ľahko:

  1. Napr. chceme dešifrovať kód . – – .
  2. Prvú máme bodku, bodky sú biele, takže spadá pod pole E
  3. Teraz vyberáme z polí, ktoré sú pod E. Ďalší znak je čiarka, čiarky sú tmavé, takže vyberieme A. Ideme ďalej.
  4. Ďalší znak je zase čiarka, a vyberáme medzi R a W. Pretože čiarky sú tmavé, vyberieme tmavé W. Ale u neho nekončíme.
  5. Máme tu posledný znak a tým je bodka. Bodky sú biele, takže vyberieme písmeno P. A máme to, kód .– -. naozaj odpovedá písmenu P.

morseovka-tabulka-87zbor

Pomocou tejto jednoduchej tabuľky dokážete ľahko dešifrovať alebo vysielať morseovku.

 

Ak sa chcete ľahko morseovku naučiť, existujú pomocné slová, ktoré za pomoci krátkych a dlhých slabík v slove zjednodušujú používanie morseovej abecedy:

Na internete existujú aj online prevodníky na prevod z/do morseovky:  prevodník 1 , prevodník 2.

 

 

Stiahni si Ťahák – Morseova abeceda z našej stánky, vytlač si ho pre seba aj celú tvoju družinu. Určite ho využijete pri učení sa morseovky ako aj pri rôznych šifrovacích hrách.

 >> STIAHNUŤ Ťahák Morseova abeceda <<