Tábor Kubrica 2008 -2.časť roverský

Po prvej časti tábora, ktorá bola určená skautíkom nasledovala druhá časť, ktorá bola zameraná na roverov a roverky. Program bol nabitý a pestrý, počasie pekné. No pár fotečiek napovie, čo sa dialo…