Spätná väzba v Skautingu

Skauting ako dobrovoľnícka organizácia vo svojich radoch má mnoho aktívnych a usilovných ľudí, ktorí sa snažia aby skauting rástol, napredoval a ďalšie deti a mládež mohli okúsiť aké to je skautovať.

Radcovia pripravujú program pre svoju družinku, snažia sa aby bol zaujímavý, pútavý, aby sa členovia družiny nielen dobre zabavili ale aj niečo naučili. Je to neľahká úloha sa každý týždeň premôcť a pripraviť si zaujímavú schôdzku.

Vodcovia sa starajú o to aby mohli radcom a ostatným členom pomôcť v príprave programu, zabezpečujú administratívne záležitosti oddielov. Spolu s oddielovou radou a staršími skautmi pripravujú výlety, výpravy a pomáhajú zabezpečiť tábory a pod. Opäť neľahká úloha, ktorá je hlavne psychicky náročná a vodca je neustále v jednom kole.

Zborová rada na čele s vodkyňou zboru sa starajú o to aby sa splnili všetky administratívne náležitosti potrebné na fungovanie zboru. Starajú sa o hladký chod skautského domu, riešia problémy oddielov, pripravujú po administratívnej stránke tábory, vyúčtovania dotácií grantov, registrácie, a podobne. Každý má svoju úlohu, či už je to ekonóm, zástupca zborovej vodkyne, hospodár, správca sk. domu.

Ďalej tu máme aktívnych a obetavých starších skautov a roverov, ktorí sú ochotní pomôcť aj keď sa už pravideľných schôdzok nezúčastňujú. Radi priložia ruku k dielu ak je potrebné pomôcť so stavaním tábora, úpravou okolia skautského domu, brigádou pre verejnosť. Pripravia zajímavý program pre členov zboru, zorganizujú výlet, alebo sa starajú o zborový web, či pomôžu dobrou radou, k tomu aby zbor fungoval tak ako má.

Všetci títo ľudkovia, ktorých možno ani nepoznáte, ani o nich neviete, plnia svoje úlohy ako najlepšie vedia, snažia sa aby skauting rástol a fungoval. Nie sú nijako hodnotení, nemajú za to nijaké peniaze, iba ten dobrý pocit, že pomohli, pridali ruku k dobrému dielu a že aj vďaka nim sa niečo zase podarilo. Nepotrebujú žiadne veľké gratulácie k vykonanej práci, ale jednoduché“ Ďakujeme“ si určite zaslúžia a potrebujú ho k ďalšiemu fungovaniu.

Určite každého dobrovoľníka, v skautingu obzvlášť,  poteší spätná väzba. Skúsme to povedať či napísať:

  • Po skončení dobrej akcie povedať organizátorom že sa nám páčila, čo bolo najlepšie, čo by sa dalo vylepšiť …
  • Po skončení tábora zhodnotiť jeho priebeh,  poďakovať všetkým ktorí pomohli a zabezpečili hladký chod tábora a program
  • Po vydarenej brigáde ju zhrnúť a zhodnotiť jej prínos
  • Po dobrej schôdzke povedať radcovi že sa nám páčilo
  • Po suprovom výlete to povedať organizátorovi
  • Po prečítaní pekného článku na webe sa k nemu vyjadriť
  • Po prezretí si táborových fotiek povedať fotografovi že pekne nafotil
  • Po tom ako niekto pomohol sám a iniciatívne, ho pochváliť..
  • Zúčastniť sa akcie ktorú niekto organizuje, účasť je tiež spätnou väzbou
  • Buďte aktívni, a iniciatívni…

Spätná väzba, to je to čo mi v skautingu vždy trocha chýbalo. Prečo to nevieme, nedokážeme?  Je to také ťažké ? Myslím že nie je…  Skúsme to…