Okolie

Keď už navštívite náš skautský dom, určite sa oplatí pozrieť si aj jeho okolie. Veď Trenčín a blízke okolie má čo ponúknuť pre každého turistu a návštevníka.

Okolie skautského domu v Trenčíne

A  Skautský dom

1. Trenčiansky hrad
Dominanta Trenčína i celého Považia stráži pradávne obchodné trasy spájajúce stredomorskú oblasť s Pobaltím a severnou Európou.
Na mieste dnešného hradu stálo v období Veľkej Moravy hradisko ako správne centrum priľahlého regiónu. Dnešný hrad vznikol v 11. storočí ako pohraničná pevnosť, strážiaca dôležité vážske brody a dôležité karpatské priesmyky, cez ktoré prechádzali obchodné cesty, spájajúce oblasť severného Uhorska a stredoslovenských banských miest s Čechami, Moravou, Sliezskom a Poľskom. V ďalších storočiach sa stal sídlom pohraničného komitátu, kráľovskej a neskôr šľachtickej župy.
Dnes sú v jeho starobylých priestoroch umiestnené výstavné priestory a viaceré expozície Trenčianskeho múzea.  Viac informácií o trenčianskom hrade

2. Trenčianske múzeum
Trenčianske múzeum je kultúrna a vedecká inštitúcia s krajskou pôsobnosťou a viac ako 120 ročnou históriou. Jeho predchodcom bol Prírodovedný spolok župy Trenčianskej, založený v roku 1877. Zlúčením s Muzeálnou poločnosťou v r. 1912 vzniklo Trenčianske múzeum. Prvým predsedom sa stal MUDr. Karol Brančík, župný lekár a entomológ medzinárodného významu. Viac informácií o trenčianskom múzeu

3. Galéria M.A. Bazovského
Za sebou má už takmer štyri desaťročia trvajúcu históriu. Počas nej sme sa vyprofilovala na inštitúciu, ktorá nielen vytvára a uchováva zbierkový fond, ale realizuje aj výstavnícku činnosť. Popri tom nezabúda ani na organizovanie kultúrno-vzdelávacích podujatí. Viac informácií o galérii M.A. Bazovského

4. Výstavisko –  Expocenter Trenčín
Trenčianske výstavisko sa nachádza na severovýchodnom okraji mesta, obklopené lesoparkom Brezina.  Vznik výstaviska sa spája s najstaršou výstavou, ktorá sa tu koná od roku 1963 – výstavou módy a odievania Trenčín mesto módy. Dnes sa na výstavisku konávajú výstavy rôznych zameraní. Viac o výstavisku v Trenčíne

5. Zlatovská kyselka
Oddychové miesto pre miestnych obyvateľov. Kyselka sa nachádza na okraji lesa pod dreveným prístreškom. Čerpá sa nainštalovaným čerpadlom. Pri prameni je posedenie s ohniskom. Členovia nášho zboru sa v rámci svojich projektov starajú o okolie kyselky.

6. Záblatská kyselka
Obľúbené miesto oddychu pre miestnych obyvateľov. Prameň je zastrešený, nainštalovaná pumpa. Okolo kyselky sú altánky s možnosťou posedenia a opekania. Na priľahlej lúke je možnosť si zahrať hry a pohybové aktivity. Členovia nášho zboru vybudovali pri kyselke nový altán, ohnisko a informačnú tabuľu.

7. Park v Záblatí
V roku1985 bol vyhlásený ako chránený areál historického parku. Jeho rozloha je 2,70 ha. Nachádza sa v ňom množstvo starých a vzácnych stromov.

Viac o historických pamiatkach sa dozviete na stránkach mesta Trenčín

Z turisticky zaujímavých cieľov v okolí Trenčína sa určite oplatí navštíviť:

  • Považský Inovec
  • Ostrý vrch /s mohylou A.B. Svojsíka/
  • Krasín
  • Žlab
  • Sokolí kameň
  • Vápeč
  • Panskú Javorinu
  •  a mnoho ďalších