Skautský dom v Zlatovciach, alebo čo sa deje v bývalej materskej škole

Trenčianski skauti oslávili 90. výročie založenia skautingu v Trenčíne a zároveň s pomocou Mesta Trenčín vyriešili dlhotrvajúci problém priestorov pre deti a mládež združujúce sa v skautskom hnutí.
Už niekoľko rokov bola stovka skautov a skautiek, vrátane tých najmenších, odkázaných stretávať sa v zastaralej budove na Kukučínovej ulici. Tieto priestory nevyhovovali hygienicky ani kapacitne. Technický stav budovy s pretekajúcou
strechou často zhoršovali krádeže a vlámania, po ktorých sa nešťastným skautom naskytol pohľad na obhorené steny a zničený nábytok. Keď už nebolo čo vziať, odniesli si zlodeji hliníkové výstuže táborových lehátok. S pomocou Mesta Trenčín a priateľov skautingu sa táto skutočnosť začala meniť. Mesto ponúklo skautom budovu bývalej materskej škôlky v Zlatovciach, ktorá bola zrušená a priestory ostali nevyužité. Skauti si interiér budovy svojpomocne opravili a uviedli opäť do prevádzkyschopného stavu. Ako hovorí vodca jedného z oddielov: „Keď sme sem prišli,boli tu prázdne miestnosti,
holé steny a nefunkčné sociálne zariadenia. Skaut je však šikovný. Všetko sme si začali sami opravovať, aby sa mohla začať pravidelná schôdzková činnosť.“ A tak budova, ktorá kedysi patrila hlavne deťom, opäť slúži mládeži a šľachetnej myšlienke. Okrem pravidelnej činnosti sa však budova využíva aj na ďalšie aktivity spojené so  zdelávaním. Organizujú sa tu kurzy prvej pomoci, vzdelávacie semináre pre skautských vodcov z celého Slovenska. Takéto využitie plánujú skauti aj do budúcnosti. Okrem toho by chceli, aby skautský dom slúžil aj ako útočisko pre skautov zo vzdialenejších miest a zahraničia keď prídu spoznávať mesto Trenčín a jeho okolia.

Igor Škára

Publikované v INFO Trenčín č.5/2006 str.10