Skauting je cesta – film

Zaujímavý propagačný film Českého Junáka – Skauting je cesta…

Film predstaví skauting zrozumiteľne a atraktívne tým, ktorí ho nepoznajú priamo z oddielu, hlavne  rodičom skautov a skautiek, priaznivcom skautingu i širokej verejnosti.

1. diel filmu Skauting je cesta

2. diel filmu Skauting je cesta

3. diel filmu Skauting je cesta