Prvá schôdzka svorky šedých vĺčat

V piatok 24. februára 2017 mala naša svorka prvú oficiálnu schôdzku. Začali sme krátko po štvrtej v zložení: radca – Daniel, Maťko, Janko, Ondrejko. Po úvode sme zistili, že vlastne nemáme názov. Padlo niekoľko návrhov, no nakoniec sme sa zhodli na názve Svorka ,,šedých vĺčat“, ktorý vymyslel Maťko. Pri tejto významnej príležitosti sme všetc podpísali zakladaciu listinu. Nakoniec sme ju spečatili krásnou pečaťou so skautskou ľaliou. Vonku sme si zahrali hru ,, Na veveričku“, ktorej postavu vĺčatá udelili mne. Ich úlohou bolo ukradnúť mi čo najviac orechov – papierových loptičiek. Všetky orechy mi úspešne ukradli, no vtom som ich začal naháňať. Takto to bolo ešte niekoľko minút, no už nám bola zima, tak sme išli dnu. Uvarili sme si teplý čaj, vyjedli Lukášovi zvyšné jahody z torty, ktorú robil dievčatám ku Dňu sesterstva. Ku koncu schôdzky sme si zahrali naháňačku a pochutnali si na torte.

Daniel