Výpomoc

Radi privítame pomoc od ochotných a obetavých rodičov a priateľov skautingu.

Konkrétne veci s čím potrebujeme pomôcť sa dozviete pravideľne od oddielových vodcov alebo zborovej rady.