Skautský program

Skauting nie je vekovo obmedzený a v programe, ktorý pripravujeme, si určite každý nájde niečo, čo ho zaujme. Snažíme sa pripravovať aktivity a hry, ktoré sú nie len zábavné, ale aj rozvíjajú osobnosť našich členov. Sú zamerané na telesný rozvoj, inteligenciu, city a sociálne vzťahy, duchovné hodnoty a charakter. Do programu sú zahrnuté výlety, ručné práce, rôzne hry, brigády, ale aj aktivity zamerané na zručnosť a praktické veci (napr. varenie, sami sa staráme o skautský dom, učíme sa postarať sami o seba v prírode a podobne).

Skautský program môžeme rozdeliť na niekoľko častí:
Družinovky: cez rok pracujeme v menších skupinách – družinách, každá družina má svojho radcu, ktorý sa o ňu stará a pripravuje program. Ostatní členovia mu samozrejme pomáhajú a spolu vytvárajú jedinečnú partiu kamarátov, ktorých spája veľké množstvo spoločných zážitkov. Družiny sa zväčša stretávajú raz za týždeň a spolu sa učia rôzne nové veci, venujú sa svojim koníčkom alebo podnikajú menšie výlety.
Oddielovky: na oddielovkách sa stretáva viacero družín a snažíme sa rozvíjať najmä spoluprácu, alebo sa venujeme spoločným projektom a aktivitám.
Zborové akcie: sem patria napríklad spoločné výlety, šarkaniády, mikulášsky večierok, ale aj spoločné brigády (napr. čistenie okolia). Tak isto pripravujeme rôzne kurzy. Nevenujeme sa však len sebe, ale snažíme sa pripraviť akcie aj pre neskautov a pomáhať svojmu okoliu.
Tábory: sú vyvrcholením našej celoročnej činnosti. Pre našich členov pripravujeme netradičné stanové tábory na zaujímavých miestach. Na niekoľko dní zažívame iný svet – v prírode, kde si možeme vyskúšať svoje schopnosti, zažiť táborovú romantiku pri ohni s gitarou, či zistiť, že aj bez internetu a počítačových hier môže byť deň zaujímavý.

Okrem toho všetkého sa zúčastňujeme aj na akciách, ktoré oranizujú iné skautské zbory, alebo aj na medzinárodých táboroch na Slovensku a v zahraničí. Všetci radcovia a vodcovia absolvovali kurzy zamerané na prácu s deťmi a v tejto oblasti sa snažíme neustále zdokonaľovať.