Koľko to bude stáť

Skautovanie oproti iným krúžkom a voľnočasovým aktivitám nie je finančne vôbec náročné.

Celoročný registračný poplatok je 15,-€ na člena. Náš zbor ponúka zvýhodnené členské pokiaľ z jednej rodiny navštevujú náš zbor viaceré deti a deti zo sociálne slabších rodín.

Potrebné vybavenie na bežné schôdzky počas roka je nenáročné. Skauti si vystačia so zápisníkom a perom pokiaľ sú v klubovni. Pokiaľ idú na vychádzku von, tak pridajú menší ruksak, pršiplášť, pevnú obuv. Skautskú rovnošatu (košeľu a šatku) majú starší skauti. Mladším skautom zapožičiavajú oddiely pekné oddielové tričká. Šatka pre skautov stojí cca 3,-€, turbančeky si vyrobia deti samé počas schôdzok. Pokiaľ ideme na väčší výlet, tak treba počítať s cestovným na autobus/vlak, ale aj tu sa snažíme prispieť so spoločných zborových prostriedkov, aby sme rodičov zaťažovali čo najmenej.

Letné skautské tábory sú v našom zbore organizované ako samoobslužné. To znamená že na chode tábora sa podieľajú všetci skauti, a vedúci vodcovia a radcovia. Sami sa snažíme všetko zabezpečiť a zorganizovať. Vodcovia a vedúci sú tu ako dobrovoľníci a nie sú platení – je to ich dobrovoľná služba skautingu. Výdavky na naše tábory preto tvoria iba prevádzkové náklady: strava, doprava, materiál na výstavbu tábora, obnova táborového inventáru, potreby k táborovému programu a ceny do súťaží. Cena tábora je každoročne stanovovaná podľa lokality kde sa táborí.