Oddielovka včielok ku Dňu zamyslenia 2023

Naše včielky mali 24.02. 2023 druhú oddielovku v tomto roku. Rozhodli sme sa spoločne začať plniť výzvu ku Dňu zamyslenia, za ktorú nás na konci čaká aj nová nášivka. Výzva je zameraná na životné prostredie, spojenie sa s prírodou a zistenie toho, čo všetko nám dokáže ponúknuť.

Na začiatku sa dievčatá rozdelili do dvoch skupín, v ktorých ostatným zahrali formou divadla príbehy ku Dňu zamyslenia.

Potom sme sa hravou formou učili spoznávať prírodu prostredníctvom našich 5. zmyslov. Túto aktivitu sme robili vonku aj keď nám počasie veľmi neprialo.

Posledná aktivita na tejto oddielovke bola venovaná hospodáreniu s prírodnými zdrojmi. Túto časť sme museli pretvoriť do interiéru, no aj tak sa dievčatá zabavili.

Nabudúci mesiac nás na oddielovke čaká tretia aktivita ku Dňu zamyslenia, na ktorú sa už teraz veľmi tešíme.