História zboru

História nášho zboru sa začala písať 17. marca 2001, kedy odčlenením sa od pôvodného Trenčianskeho zboru vznikol 87. skautský zbor Trenčín.

Náš zbor je tvorený 4. samostatnými oddielmi:

  • 4. oddiel skautiek
  • 4. oddiel skautov
  • 4. oddiel včielok
  • 4. oddiel oldskautov

Každý z oddielov má svoj vlastný program, ale väčšina veľkých akcií je celozborových, kde sa stretneme všetci spoločne.

Naša činnosť je od vzniku zboru nabitá zaujímavými aktivitami, programom, projektami. Veď už počas prvého roka sme sa zúčastnili spoločne Zvedavky Zoologickej v Bojniciach. Zorganizovali sme 1. spoločné stretnutie, aby sme sa lepšie spoznali. Táborili sme ešte oddelene – skauti mali tábor na Kubrici, skautky táborili v Závade pod čiernym vrchom. Na jeseň už spoločne organizujeme Zvedavku Mestskú v Trenčíne.

Na jar 2002 sa zúčastňujeme Oblápania Spišského hradu, v lete roku 2002 sme mali prvý spoločný tábor v Závade pod Čiernym vrchom. Tu sme spoznali táborové zvyky a obyčaje jednotlivých oddielov, z ktorých sme si zobrali to najlepšie a uplatňujeme a využívame ich pri táborení dodnes. Na jeseň opäť organizujeme Zvedavku mestskú.

V roku 2003 sa zapájame do zbierky Deň narcisov, podnikáme výpravu na Ostrý vrch. V lete organizujeme spoločný tábor na Kubrici, ktorý je rozdelený pre vĺčatá a starších skautov a skautky. Počas jesene organizujeme Zvedavku na Trenčianskom hrade.

Rok 2004 je opäť v znamení tábora na Kubrici. Roveri a starší skauti sa zúčastňujú stredoeurópskeho stretnutia skautov – Tatracor. Počas jesene sa zapájame do celosvetovej skautskej akcie JOTI, a samozrejme organizujeme tradičnú skautskú hru  Zvedavka meststká v Trenčíne.

V roku 2005 sa opäť stretávame na Ostrom vrchu pri mohyle A.B. Svojsíka. Pravidelný letný skautský tábor sme zorganizovali v Podhradišti pri Tr. Teplej. Roveri sa zapájajú do najväčšej dobrovoľníckej akcie na Slovensku – Dobrovoľníci pre Tatry. Na jeseň pripravujeme oslavy 90. výročia založenia skautingu v Trenčíne.

Rok 2006 začíname brigádou na sídlisku Kvetná. Počas leta organizujeme skautský tábor na Kubrici. Starší skauti sa zúčastňujú stredoeurópskeho jamboree Orbis.

V roku 2007 realizujeme projekt obnovy Záblatskej kyselky, kde budejeme altánok a Infotabuľu. Tábor na motívy 100. ročného skautingu máme vo Fačkove. Významné jubileum založenia skautingu si pripomíname aj na akcii Úsvit skautingu.

V 2008 roku sa tradične zapájame do Dňa narcisov. V lete rozkladáme opäť tábor na Kubrici. 1. týždeň táboria mladší , 2. týždeň patrí roverom. Na jeseň sme pripravili zborovú šarkaniádu.

Rok 2009 je v znamení nového táboriska a tábora v Krivokláte. V septembri organizujeme súťaž v skautskej zdatnosti – O štít Zlatoviec.

V roku 2010 skauti v rámci tradičnej výpravy na Ostrý vrch pripravujú a osádzajú infotabuľu k mohyle zakladateľa skautingu v ČSR A.B. Svojsíka. Táboríme na táborisku na Vláre. Počas jesene organizujeme po niekoľkoročnej prestávke hru Zvedavka mestská.

Rok 2011 je v znamení tradičných i nových akcií. Nemôže chýbať tradičný letný skautský stanový tábor – tentoraz na Kubrici. Naši skauti sa zúčastňujú celosvetového jamboree vo Švédsku.

V roku 2012 organizujeme po prvý krát skautský Karneval v kultúrnom dome v Zlatovciach. Táboríme na prekrásnom a romantickom táborisku vo Fačkove. Tradičnou akciou bola šarkaniáda. Počas jesene sa organizovala spoločná výprava vĺčat a včielok. Koniec roka 2012 sme zavŕšili tradičným každoročným roznášaním Betlehemského svetla.

Rok 2013 bol taktiež nabitý zaujímavými akciami. Hneď na jar sa starší skauti zúčastnili Roverskej víkendovky v B. Štiavnici. Zapojili sme sa do dobročinnej akcie Deň Narcisov, ako aj pomohli na Trenčianskom Majálese. Zorganizovali sme ďalší ročník súťaže skautských družstiev – O štít Zlatoviec. Táborilo sa na peknom táborisku v Starej Turej. Na akcii Oscarová noc, boli odmenení všetci aktívni členovia nášho zboru.
Celý rok sa niesol v znamení osláv 100. rokov skautingu na Slovensku.

Rok 2014 sme začali jarnou rekonštrukciou a maľovaním veľkej klubovne. Tradičnou dobročinnou akciou ktorú sme podporili bol Deň narcisov. Letný tábor sme rozložili opäť v lokalite Topolecká, kde je naozaj krásne. Členovia nášho zboru sa zúčastnili aj Stredoeurópskeho Jamboree v Českej republike. Vzdelávacou akciou Radcovský kurz sme pripravili na prácu s družinkami nových radcov a radkyne. Rok sme ukončili pekným výletom pre roverov – Po stopách lesnej železničky.

Rok 2015 bol nabitý akciami hneď od začiatku. Zimná sánkovačka a Výprava po stopách Yetiho boli našim zimným dobrodružstvom. Dvojtýždňovú táborovú romantiku sme zažili na tábore v Kubrej. Počas tábora bol aj tradičný Deň Robinzona s prespaním v prírode. Významné jubileum – 100.rokov od založenia skautingu v Trenčíne sme si pripomenuli Svojsíkovým závodom.

 

Rok 2016 je ešte pred nami. Uvidíme čo všetko podnikneme a zažijeme…