Mojich 8 hodín – altán na Záblatskej kyselke

Článoček zo stránky scouting.sk, o kampani Mojich 8 hodín, do ktorej sa zapojil aj náš zbor projektom Záblatská kyselka. Na projekte sme odpracovali viac ako 700 hodín dobrovoľníckej práce.

Altánok pri liečivej vode
Trenčianski skauti sa dva roky po tom, ako opravením prístupového mostíka ponúkli verejnosti bezpečný prístup k prameňu minerálnej vody Zlatovská kyselka, rozhodli vybudovať nad susedným prameňom Záblatskej kyselky oddychovú zónu s altánkom. „Počas 4 víkendov pracovali vedľa seba skauti aj rodičia, aby spríjemnili zanedbané prostredie okolo prameňa liečivej minerálnej vody pre všetkých ľudí. Na tejto akcii počas práce bolo vidieť súdržnosť i ochotu pomôcť druhým, ktoré sú v skautingu,“ vyjadril sa Ján Šulek z Trenčína. Na jar pripravujú osadenie infotabule o minerálnom prameni.

Originál článok: